20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn

20. 5. 2019 - 10:00

Středočeská centrála cestovního ruchu, Husova 156/21, 110 00 Praha 1

Pořadatel: Středočeské inovační centrum

www: http://s-ic.cz/

Konference, která je určena starostům a zastupitelům obcí Středočeského kraje, se uskuteční v pondělí 20.5.2019 ve Středočeské centrále cestovního ruchu. 

V úvodu setkání bude účastníkům představena strategie kraje v oblasti vodního hospodářství a inovační platforma Aliance pro vodu ve Středočeském kraji, jejímž posláním je nalézat efektivní řešení problémů v oblasti zásobování vodou a hospodaření s ní. 

Ve druhé části dopoledne představí přední odborníci z výzkumné i soukromé sféry konkrétní nabídku služeb a řešení pro obce a města. Na konferenci vystoupí specialisté z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU, Fakulty stavební ČVUT, společnosti VODOS, Vodní zdroje a další.

Čestným hostem konference, jehož vystoupení ji také zahájí, bude doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Uníverzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Ve své prezentaci představí nejen S.A.W.E.R., unikátní zařízení, které umí vyrobit vodu ze vzdušné vlhkosti, ale také další inovace související s hospodařením s vodou. Projekt S.A.W.E.R. bude reprezentovat Česko na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Odpoledne jsou všichni hosté konference srdečně zváni na zahájení Týdne Inovací ve Fóru Karlín.

Akce je pouze pro zvané