20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání - TRIZ

20. 5. 2019

Hanon Systems Autopal s.r.o., Závodní 1007, 687 25 Hluk

Pořadatel: TRIZing, o.s.

Kontakt: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., busov@feec.vutbr.cz

www: http://www.triz.cz

Aplikační den bude o použití metodiky (Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání - TRIZ) při řešení aktuálních inovačních projektů ve firmě. Konstruktéři budou prezentovat rozpracovanost inovací různých produktů firmy.

_____

Kurzy jsou koncipovány tak, aby zájemcům poskytly základy těch řešitelských nástrojů z metodiky TRIZ, které mají podporu v systému IM-Goldfire Innovator.

Nabízíme školení v metodice TRIZ a poznání způsobu práce se sw. podporou.

Tyto kurzy napomáhají pracovníkům vývoje, konstrukce a technologie:

– zrychlit vývoj nových výrobků a/nebo procesů,
– předcházet nákladným chybám již v předkonstrukční etapě inovačního cyklu,
– zdokonalit kvalitu produkce,
– snížit výrobní náklady,
– analyzovat konkurenci a stav techniky v zájmové oblasti.