20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

Projekt Vědomá volba zaměřený na indikátory beyond HDP

22. 5. 2019 - 14:00

Husova 240/5, Praha 1 - Staré Město

Pořadatel: Spolek Zeměsouznění

Kontakt: info@zemesouzneni.cz

www: http://zemesouzneni.cz/

Co sledujeme, udává náš směr, a tomu věnujeme pozornost. Stále více se začíná mluvit o tom, že HDP jako ukazatel pro současnost je již přežitkem, přesto je používaný jako hlavní ukazatel progresu a růstu. Na úrovni společností je obdobně sledována ziskovost, někdy rozšířená o hodnotu pro vlastníky.


Co je opravdu pro nás klíčové a na co bychom neměli zapomínat?


Následky našich činností stále více začínají pronikat do médií od změny klimatu, ztráty biodiversity, poklesu hladiny podzemních vod a jejich katastrofálním znečištění, vyprahlých zemědělských lánech bez života až po plasty vstupující do potravinových řetězců živočichů včetně nás lidí a zvyšující nemocnost u zvířat i lidí.


Které alternativní ukazatele se začínají ukazovat jako životaschopné?

Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

Můžeme jejich sjednocením získat alternativu k HDP na státní nebo krajské úrovni či dokonce mít alternativní ukazatel k NPV v rámci společností?

Je možné jít na nižší úroveň jednotlivých měst či produktů?


Připravovaný projekt Vědomá volba má ambice poskytnout lidem, společnostem, obcím a státu informace o jejich environmentální stopě a umožnit jim provádět vědomá rozhodnutí vedoucí k většímu respektu naší planety Země a sobě navzájem.


Přijďte se s ním blíže seznámit a podpořit jej.


Registrujte se na následujícím odkazu: https://forms.gle/WA3H2NrZmWsGitPw5


Vstupné dobrovolné.

 

Těšíme se. :-)