20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

DIGITÁLNÍ VÝROBA 2019

15. 5. 2019 - 9:00

Hotel Avanti, Středí 61, 320 00 Brno

Pořadatel: Trade Media International s. r. o.

Kontakt: seminare@trademedia.cz

www: www.konference-vyroba40.cz

Česká republika již několik let čelí výzvám spojeným s digitalizací průmyslové výroby. Tuzemské podniky se s novým trendem již střetávají a posouvají se od teorie ke konkrétním projektům. Tradiční konference Digitální výroba, která mapuje fenomén Průmyslu 4.0, se nesoustřeďuje pouze na teorii a věčné polemizování nad tématem, zda stojíme na prahu evoluce či revoluce, ale odráží skutečný stav v českých výrobních podnicích, zájem o tuto problematiku a představuje aktuální dostupné technologie. 

Hlavní konferenční dny akce (15. a 16. května) přivítáme zajímavé hosty, představitele oborových organizací a zástupce výrobních podniků, kteří posluchačům nastíní situaci okolo Průmyslu 4.0 v českých výrobních podmínkách. Chybět nebudou také dvě panelové diskuze a možnost posluchačů se na cokoliv v průběhu konference zeptat. 

Témata konference:

·        Průmysl 4.0 – už konečně víme, co to je? Současný stav digitalizace v českých výrobních podnicích

·        Digitální transformace – čas digitalizace a spolupráce

·        Skutečný stav v ČR a SR – rozdílné přístupy blízkých trhů

·        Příležitosti, které jsou ihned aplikovatelné v rámci digitalizace průmyslu

·        Ukázky reálných implementací digitalizace ve výrobě

·        Případové studie z nasazení prvků digitalizované výroby v ČR

·        IIoT – příležitosti pro výrobu

·        Hledání univerzálního protokolu

·        Jak správně využívat nasbíraná data?

·        Prediktivní údržba 4.0 – místo nejčastějšího výskytu digitálního přístupu

·        Rozšířená a virtuální realita ve výrobě

·        Umělá inteligence ve službách průmyslu