20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

Seminář: VAŽTE SI SVÝCH INOVACÍ! OCHRAŇTE SI JE!

23. 5. 2019 - 9:30

Antonína Čermáka 2a, Praha 6

Pořadatel: Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakt: ekrovakova@upv.cz

www: events.upv.cz

První blok programu semináře vysvětlí pojmy jako průmyslová práva a duševní vlastnictví a představí jednotlivé předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, formálních i věcných požadavcích k udělení ochrany v ČR a účincích práv. Přiblíží i možnosti získání ochrany pro technická řešení v zahraničí. 

Druhý blok představí návštěvníkům volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. 

Během fakultativní exkurze budou návštěvníci moci nahlédnout blíže do prostor Úřadu. 

Program: https://www.upv.cz/dms/seminare2019/2305_inovace.pdf