20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

Konference MEMPUR 2019

27. 5. 2019 - 9:00

Univerzita Pardubice

Pořadatel: Česká membránová platforma, z.s.; Univerzita Pardubice

Kontakt: info@czemp.cz

www: www.mempur.cz

Cílem konference MEMPUR - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, je ve dvouleté periodě přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního výzkumu přes výzkum aplikovaný až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a průmyslových odvětvích. Snahou je zorganizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých odvětvích membránové problematiky ukázat směry dalšího vývoje.