20. 5. - 26. 5.

Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2019

DRON FM – Pasportizace ploch

21. 5. 2019 - 10:00

Praha

Pořadatel: IFMA CZ, z. s.

Kontakt: Milena Machová, administrativa@ifma.cz

www: http://ifma.cz

Nový produkt – Pasportizace ploch

Průmyslová inspekce v RGB nebo IR spektru (komplexní inspekce plášťů stavebních objektů, inspekce stavebních konstrukcí, monitoring stavu objektů, komplexní pasportizace, nástroj reklamačních inspekcí, a další)

3D modely (tří dimenzionální virtuální model objektu pro vizualizaci, výpočty objemů, délek a ploch, projekční práce, apod.)

Fotomozaiky – mozaiky leteckých a pozemních snímků za účelem zachycení objektů v celé míře a ve vysokém rozlišení (mm/pix)

Ortofoto mapy (mozaika leteckých měřických snímků v souřadném systému s vysokým rozlišením a přesností mapy)

Pasportizace ploch – stanovení plošných výměr a hranic význačných ploch (komunikace, zástavba, zeleň, apod.) v rámci rozsáhlejších areálů

Analýza a komplexní zpracování pořízených dat

Letecké a pozemní snímkování – video záznam / fotografie pořízené dronem či pozemními kamerami

Komplexní postprodukce videa a fotografií (grafická úprava, střih, ozvučení, popisky a komentáře, apod.)